หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 

 
 
 
 
 

จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

พัฒนาแหล่งน้ำบริโภค อุปโภค เพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอ

ส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน การอาชีพและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการศึกษา กีฬา นันทนาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่ทันสมัย บำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการภายในองค์กรและการบริการประชาชน
 
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 086-344-4030

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10