หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
ตำบลทุ่งแค้ว ประชากรทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน แต่ยังมีบางครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าร่วมกับครัวเรือนอื่น

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง