หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งแค้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
 

การจัดสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการบูรณาการแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย

พัฒนาองค์กรชุมชนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลความปลอดภัยในชุมชน
 
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการศึกษาในชุมชน ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย

ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ให้ประชาชนยึดมั่น และปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของศาสนา

ส่งเสริมให้ประชาชน อนุรักษ์ และบำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 

การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การสร้างจิตสำนึกในการป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ป่า การป้องกันปัญหาไฟป่าปัญหาหมอกควัน ปัญหาภัยพิบัติ
 
 
 
 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม

พัฒนาการบริหารงานของ อบต.

พัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย
 
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 086-344-4030

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10