หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
 

การพัฒนาการคมนาคมให้สะดวก โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และรางระบายน้ำ

พัฒนาปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน และเชื่อมต่อระหว่างชุมชนให้มีสภาพดี สามารถสัญจรได้สะดวก

การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
 
 
 

พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตและจำหน่าย

พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

พัฒนาระบบการส่งน้ำให้ทั่วถึง
 
 
 
 

ส่งเสริม พัฒนาอาชีพให้ประชาชน และสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ

สร้างจิตสำนึก รณรงค์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

ส่งเสริม สนับสนุนองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามรักษา บำบัดยาเสพติด
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-647-278

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10