หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งแค้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
 

การพัฒนาการคมนาคมให้สะดวก โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และรางระบายน้ำ

พัฒนาปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน และเชื่อมต่อระหว่างชุมชนให้มีสภาพดี สามารถสัญจรได้สะดวก

การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
 
 
 

พัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตและจำหน่าย

พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

พัฒนาระบบการส่งน้ำให้ทั่วถึง
 
 
 
 

ส่งเสริม พัฒนาอาชีพให้ประชาชน และสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ

สร้างจิตสำนึก รณรงค์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

ส่งเสริม สนับสนุนองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามรักษา บำบัดยาเสพติด
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 086-344-4030

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10