หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 


นายปริญญา เทียมแสน
ปลัด อบต.ทุ่งแค้ว
 
 


นางสาวสายสมร ศักดิ์สิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายโสภณ กิติสาร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นายพิทักษ์ ธงสิบสอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวิไลวรรณ ดิษฐเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ


นางแสงเดือน อนันตะ
ครู (คศ.1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต.ทุ่งแค้ว


นางปราณี จันกัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวขวัญชนก คำสม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสาริน จินะโสติ
พนักงานขับรถ


นายวัชรพงศ์ กิติสาร
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-647-278

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10