หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 


นายปริญญา เทียมแสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว
โทร : 064-9989093
 
 


นางสาวสายสมร ศักดิ์สิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-8949166


นายพิทักษ์ ธงสิบสอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 098-7504771


นายโสภณ กิติสาร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 081-0336488


ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรรณพร มะโนสีลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 082-7815383


นางสาวกาญจน์นนทลี เจตจำลอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางแสงเดือน อนันตะ
ครูชำนาญการ


นางวิไลวรรณ ดิษฐเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวขวัญชนก คำสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 082-1928280


นายสาริน จินะโสติ
พนักงานขับรถ
โทร : 080-6788523


นางปราณี จันกัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-647-278

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10