หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายปริญญา เทียมแสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว
โทร : 0649989093
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสายสมร ศักดิ์สิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0648949166


นางปิยพร ปันต๊ะรงษี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0931385021


นางเก็จมณี ทองประไพ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0946352021


นางสาวพัชรพร อุดคำมี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0834463235