หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์์การให้้คุุณให้้โทษและสร้างขวัญกำำลังใจ [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
หลักเกณฑ์์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุุคลากร [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
หลักเกณฑ์์การพัฒนาบุุคลากร [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
การบรรจุุและแต่่งตั้งบุคลากร [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
การสรรหาและคัดเลือกบุุคลากร [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)  
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-647-278

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10