หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 (สขร.1) [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนกรกฎาคม ประจำปืงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือนมิถุนายน 2563 (สขร.1) [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเตือน เดือนพฤษภาคม ประจำปืงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2