หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนกรกฎาคม ประจำปืงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือนมิถุนายน 2563 (สขร.1) [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเตือน เดือนพฤษภาคม ประจำปืงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกมีนาคม 2563 (สขร.1) [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2