หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว ปี 2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินงาน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
บันทึกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 [ 27 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 20 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2