หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น) [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ) [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น) [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ) [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ เรื่อง ตามนโยบายเมืองแพร่เมืองงาม งามบ้านงามเมืองของ อบต.ทุ่งแค้ว [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 (อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ) [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 (อำนาจสภาท้องถิ่น ) [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9 (อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ) [ 10 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น) [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8 (อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ) [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2      3