หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
3.11 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ( มี.ค. 2560) [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
3.10 คู่มือ แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
3.9 คู่มือ การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
3.8 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
3.7 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
3.6 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
3.5 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านวินัย [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
3.4 คู่มือ การจัดทำบัตรข้าราชการ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
3.3 คู่มือ การจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
3.2 คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง) [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
3.1 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
1.6 กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
1.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจักการองค์ความรู้ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
1.4การเตรียมองค์การสำหรับการบริหารจัดการความรู้ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
1.3 ความสำคัญของการบริหารการจัดการความรู้ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
1.2 วงจรการจัดการความรู้ (km) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
1.1 หลักการของการบริหารการจัดการความรู้ [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)  
   
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-647-278

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10