หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้วประจำงบประมาณ 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2560 - 2564 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
-แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต- [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)