หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางรางส่งน้ำ คสล.หมู่ 1 จากนานายปริญญา ธรรมลังกา ถึงนานายศรีวรรณ ใจสุบรรณ  4 พ.ย. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  30 ต.ค. 2563 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4(กรกฎาคม-30 กันยายน 2563)  28 ต.ค. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  27 ต.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลในการสำรวจพื้นที่ครอบครอง  26 ต.ค. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรร 2563  5 ต.ค. 2563 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  1 ต.ค. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   1 ต.ค. 2563 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   30 ก.ย. 2563 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงโรงเก็บของและโรงจอดรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  28 ก.ย. 2563 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  23 ก.ย. 2563 41
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารางส่งน้ำ คสล.จากนานางสังเวียน เครือลิต ถึงนานางนารี สอนใจ  22 ก.ย. 2563 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล.พร้อมรื้อลอกดินตะกอน หมู่ 3  22 ก.ย. 2563 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงเก็บของและโรงจอดรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ อบต.ทุ่งแค้ว  21 ก.ย. 2563 34
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสริมผิวแอสฟัลท์ติกกคอนกรีต จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 1-4  17 ก.ย. 2563 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.จากนานางสังเวียน เครือลิต ถึงนานางนารี สอนใจ หมู่ 4  14 ก.ย. 2563 27
   1     (2)     3    &n