หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 

 
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีปี พ.ศ.๒๕๖๓