หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม \"ทำความความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก\"  
 

       ด้วย คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ให้ดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์กาค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ โดยผ่านกลไกการดำเนินงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสามสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึงเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและสร้างความเคยชินให้เป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการพกพาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้นทั้งทางบกและในทะเล ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2562 เวลา 13.32 น. โดย คุณ ขวัญชนก คำสม

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-647-278

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10