หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งแค้ว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตามโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 จากนานางจันทร์ ฤทธิ์ศร ถึงนานายจาตุรงค์ ใจกัญญา ช่วงที่1 รางรินส่งน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 12.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ศก. 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน ช่วงที่2 รางส่งน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 208.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งแค้วกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายเทมีฟอส 1% W W จำนวน 1 ถัง บรรจุ 500 ซอง ๆ ละ 50 กรัม ซองพลาสติกเคลือบผิวมัน จำนวน 6 ถัง ๆ ละ 3,000.-บาท รวมเป็นเงิน 18,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย Temephos ๑% W W ชนิดซอง ๕๐ กรัม ซองพลาสติกเคลือบผิวมัน ขนาดบรรจุ ๕๐๐ ซอง ต่อถัง จำนวน ๖ ถัง ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายเทมีฟอส 1% W W จำนวน 1 ถัง บรรจุ 500 ซอง ๆ ละ 50 กรัม ซองพลาสติกเคลือบผิวมัน จำนวน 6 ถัง ๆ ละ 3,000.-บาท รวมเป็นเงิน 18,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี พร้อมหลอดสำหรับดูด สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งแค้ว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันทีี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๑๔ คน รวม ๑๓๐ วัน รวมจำนวนทั้งหมด ๑,๘๒๐ กล่อง ราคากล่องละ ๘.๑๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๙๖.๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี พร้อมหลอดสำหรับดูด สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านทุ่งแค้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566) จำนวน 81 คน รวม 130 วัน รวมจำนวนทั้งหมด 10,530 กล่อง ราคากล่องละ 8.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,608.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,185.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (ปันนา จันกระจาย) จำนวน ๔๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม จำนวน 10 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,279.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายสำหรับติดประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง จำนวน 8 ป้าย ๆ ละ 1,700.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 086-344-4030

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10