หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแค้ว รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 รวมเป็นเงิน 5,800.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวผผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาด 19.5 นิ้ว กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA 480 w cbc กองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500.-บาท รวมเป็นเงิน 5,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,400.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500.-บาท รวมเป็นเงิน 5,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ อบต.ทุ่งแค้ว รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,600.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]ซื้อเก้าอื้สำนักงาน(พนักพิงสูง) จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000.-บาท รวมเป็นเงิน 8,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]ซื้อชั้นวางแฟ้มโครงเหล็ก ๔๐ ช่อง ขนาด ๙๙๒(W) x ๓๑๑(D ลึก) x ๑๗๖๒(H) จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน ๘,๓๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]ซื้อเก้าอื้สำนักงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (พนักพิงกลาง) จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 1,800.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3   
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-647-278

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10