หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งแค้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย Temephos ๑% ชนิดซอง ๕๐ กรัม ขนาดบรรจุ ๕๐๐ ซอง/ถัง จำนวน ๖ ถัง ๆ ละ ๓,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่และติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมจัดเก็บ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ บริเวณท่าน้ำยม หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดสถานที่และติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมจัดเก็บ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ บริเวณท่าน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.-บาท (-หกพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่และติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมจัดเก็บ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ บริเวณท่าน้ำยม หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำกระทงแบบโครงเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ กระทง และจ้างเหมาตกแต่งรถกระทง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐.-บาท (-ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบถังกรองประปาบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,300.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๗ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก จำนวน ๑,๕๒๐ ชิ้น ๆ ละ ๙.๔๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๒๘๘.-บาท (-หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Brother L3551) หมายเลขครุภัณฑ์ 478 63 0029 ดังนี้ เปลี่ยนตัวสร้างภาพ (Drum) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,400.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]ซื้อ(1) จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี ซี พร้อมหลอด สำหรับดูด ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 และช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 จำนวน 2 คน รวม 124 วัน รวมจำนวนทั้งหมด 248 กล่อง ราคากล่องละ 8.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,016.24 บาท (-สองพันสิบหกบาทยี่สิบสี่ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 50
 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 086-344-4030

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10