หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งแค้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
ความเป็นมาของชื่อบ้าน คำว่า “ทุ่งแค้ว” แปลว่า “แคบ” เรียกตามลักษณะและภูมิประเทศ ซึ่งเป็นที่ราบ แคบ ๆ และยาวตามลำน้ำยม อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับเนินเขาเตี้ย ๆ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม การตั้งหลักฐานของ หมู่บ้านตามที่ได้ค้นคว้าและสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่น พอที่จะรวบรวมได้
 
ตำบลทุ่งแค้ว เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ต่อมาแยกไปขึ้นกับอำเภอร้องกวาง และ มาขึ้นปกครองกับอำเภอหนองม่วงไข่ในปัจจุบัน โดยเดิมเป็นตำบลวังหลวง หมู่บ้านทุ่งแค้ว ใน ปี พ.ศ. 2536 กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลทุ่งแค้ว และได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบล ในปี พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว ตั้งอยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งแค้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอหนองม่วงไข่ มีระยะทางห่างจากจังหวัดแพร่ ประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ ประมาณ 6 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลทุ่งแค้ว จำนวน 35,875 ไร่ หรือประมาณ 58.50 ตร.กม.
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง  
 
 
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว ตั้งอยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งแค้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอหนองม่วงไข่ มีระยะทางห่างจากจังหวัดแพร่ ประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอ
หนองม่วงไข่ ประมาณ 6 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลทุ่งแค้ว จำนวน 35,875 ไร่ หรือประมาณ 58.50 ตร.กม.
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม
อาชีพรองลงมา คือ

ค้าขาย

รับจ้าง

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

พนักงานรัฐวิสาหกิจและรับราชการ
 
 

 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,164 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,061 คน คิดเป็นร้อยละ 49.03

หญิง จำนวน 1,103 คน คิดเป็นร้อยละ 50.97
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 712 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 36.99 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านริมยม 216 225 441 164  
2   บ้านทุ่งแค้ว 327 367 694 225
  3   บ้านทุ่งแค้ว 280 278 558 171  
4   บ้านทุ่งทอง 238 233 471 152
    รวม 1,061 1,103 2,164 712
 
 

 
 
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 086-344-4030

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10